پنجشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۵

برآر ای بذر پنهانی سر از خواب زمستانی                                                                      
که از هر ذره ی دل آفتابی بر تو گستردم

هوشنگ ابتهاج

هیچ نظری موجود نیست: